Tagarchief: SEO

Wix

Wix & SEO

Via Wix.com is het mogelijk om gratis een website te maken via een drag & drop editor. De layout kan zelf samengesteld worden of er kan er gekozen worden voor templates die te bewerken zijn. Bij de gratis website worden er advertenties door Wix getoond. Bij de betaalde versie zijn er een aantal voordelen, waaronder geen advertenties en een eigen website-URL.

Wix

Wix & SEO

Wix had oorspronkelijk haar websites in Flash, maar dit is omgezet naar HTML5 zodat websites beter vindbaar zijn in zoekmachines. Ook kunnen inmiddels meta titles en meta descriptions worden toegevoegd. Echter heeft een Wix-site een aantal eigenschappen die een negatieve invloed hebben op SEO vergeleken met andere Content Management Systemen. Hierdoor zijn websites in Wix slechter vindbaar in Google’s zoekresultaten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • AJAX-techniek voor inladen van dynamische content
 • Langzame laadtijd
 • Duplicate content

AJAX

Bij Wix worden de teksten dynamisch ingeladen via de AJAX-techniek (#!) dat op zichzelf slecht geïndexeerd wordt door zoekmachines. De vindbaarheid voor AJAX is te verbeteren, maar binnen Wix lijkt deze optie niet handmatig mogelijk. Wix geeft zelf aan dat de pagina’s wel goed indexbaar zijn. Wanneer de onderstaande Wix-site wordt gecrawled, is te zien dat de diverse pagina’s wel geïndexeerd worden. De URL is echter niet SEO-vriendelijk en er is geen mogelijkheid om die binnen Wix aan te passen. Daarnaast kan er niet voor gekozen worden om bepaalde bestanden of pagina’s niet te laten indexeren, zoals het flavicon-bestand.

Wix URL's

Duplicate content

Voor adverteren met Adwords is het een best-practice om met landingspagina’s te werken, zodat de pagina waar de bezoeker heen wordt gestuurd goed aansluit bij het zoekwoord en de advertentie. Normaal gesproken wordt hiervoor een canonical URL of een noindex-tag gebruikt. Binnen Wix is dit niet mogelijk. Landingspagina’s worden hierdoor als duplicate content en dit heeft een negatieve invloed op de ranking binnen Google.

Beperkingen Wix

Binnen Wix zijn een aantal SEO onderdelen niet mogelijk die positief zouden bijdragen aan de ranking. Zou kunnen er geen canonical URL’s toegevoegd worden. Ook is de website niet responsive. Er is wel een mogelijkheid tot een mobiele site, maar dit is een aparte site waarbij de nieuwe teksten zowel op de desktop als mobiele site apart ingevoerd dienen te worden.

Wix’ reactie

Wix geeft aan dat er voorbeelden zijn van websites die wel goed ranken. Middels onderstaande video geven ze aan hoe meta titles en meta descriptions ingevuld dienen te worden. Meta keywords staat hierbij ook genoemd, maar deze kunnen leeg gelaten worden omdat dit geen effect heeft op de ranking. Wix communiceert echter ook dat het niet bekend is wanneer het mogelijk is om 301-redirects te kunnen invoeren.

Bestaande website overzetten naar Wix

Wanneer een bestaande website vervangen wordt door een nieuwe website is het vanuit SEO belangrijk dat URL’s hetzelfde blijven zodat de opgebouwde waarde behouden blijft. Wanneer dit niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van 301-redirects om de waarde door te geven aan de nieuwe URL. Bij Wix is het niet mogelijk om een bestand met 301-redirects op de server te plaatsen en zodoende wordt het zeer afgeraden om een bestaande website over te zetten naar Wix.

Betere oplossing dan Wix

Een betere en goedkopere oplossing is om gebruik te maken van WordPress. WordPress is gratis, maar wel bij een hostingpartij hosting aangeschaft te worden. Met WordPress templates is het eenvoudig om een aantrekkelijke website te maken. De mogelijkheden zijn tevens veel uitgebreider en de teksten zijn makkelijker beheersbaar dan bij Wix. Wanneer hulp bij het inrichten van WordPress gewenst is, neem dan contact op!

Keuze voor Wix

Wanneer er toch voor Wix gekozen wordt, is het belangrijk om de pagina’s te vullen met interessante en relevante content. Hierbij is het goed om iedere alinea een kopje te geven voor de scannende bezoeker. Daarnaast kan in het kopje ook een zoekwoord verwerkt worden die ook in de alinea eronder gebruikt wordt. Zo wordt er op het gebied van SEO meer waarde meegegeven aan dat zoekwoord. Tevens dienen de meta titles en meta descriptions ingevuld te worden. Daarnaast dient de promotie van de site of pagina niet vergeten te worden. Hierbij hulp nodig? Neem dan contact op!

Disavow tool

Inkomende links dragen voor zo’n 40% bij aan de ranking en zijn daarmee de belangrijkste SEO-factor. Google heeft echter door dat veel websites zich bewust bezighouden met het verhogen van het aantal links om zo meer bezoekers te genereren. Dit wordt als manipulatie van de ranking gezien en Google straft dit af met penalty’s waarbij websites in de zoekresultaten bijv. van de 1e naar de 4e pagina worden gedegradeerd. Deze linkpenalty’s zijn te verhelpen en te voorkomen met Google’s Disavow tool.

Inkomende links analyseren

Om de penalty’s te voorkomen, is het belangrijk om regelmatig de inkomende links te analyseren. Via programma’s als MajesticSEO, Google Webmaster Tools en Open Link Explorer kunnen de inkomende links en domeinen worden achterhaald. Er is geen software die alle inkomende links naar een website scant. Vandaar dat het goed is om de data van diverse tools te combineren in een Excel-bestand en daar te ontdubbelen. De websites in deze lijst dienen vervolgens handmatig nagelopen te worden om te bekijken of er onnatuurlijke links staan. Het is sowieso goed om Google Webmaster Tools te gebruiken omdat daarin ook meldingen worden getoond wanneer Google vindt dat een website onnatuurlijke links heeft.

Wat zijn onnatuurlijke links?

Onder onnatuurlijke links vallen links waarbij het duidelijk is dat ze geplaatst zijn om zoekmachines te beïnvloeden. Linkpagina’s met niet relevante links voor de bezoeker duiden erop dat er afspraken zijn gemaakt door website-eigenaren om naar elkaar te linken. Of als de gelinkte woorden (anchorteksten) die naar de website verwijzen voornamelijk zoekwoorden bevatten waarop de website wilt ranken, is het voor Google duidelijk dat geprobeerd wordt om de ranking te manipuleren. Andere verdachte methodes voor onnatuurlijk links zijn als een groot deel van de links komen van websites waarbij zelf een link of artikel te plaatsen is of als veel van de inkomende links vanuit reacties onder blogberichten of fora komen. Zie ook de richtlijnen van Google over onnatuurlijke links.

Soorten linkpenalty’s

Een penalty kan plaatsvinden op een de volgende niveaus:

 • Zoekwoord: de website rankt niet meer op een bepaald zoekwoord, maar wel op de meervoudsvorm en andere zoekwoorden
 • URL: een pagina rankt niet meer goed, maar andere pagina’s wel.
 • Website: de hele website rankt niet meer

Penalty op zoekwoordniveau

Alle links dienen nagelopen te worden waarvan de linktekst (anchortekst) precies het zoekwoord is waarop de website niet meer goed op gevonden wordt. De onnatuurlijke links dienen verwijderd te worden door de verwijzende website aan te schrijven. Van de websites waarvan geen reactie komt of geen contactgegevens beschikbaar zijn, kunnen deze opgenomen worden in de Disavow Tool.

Penalty op URL-niveau

Heeft u een penalty op URL-niveau, dan kunt u een test doen door de URL aan te passen naar de meervoudsvorm. Bijv. /vakantie naar /vakanties. Er dient geen 301-redirect gebruikt te worden van de oude naar de nieuwe URL. Belangrijk is het alsnog om alle links naar de oorspronkelijke URL te doorlopen en onnatuurlijke websites aan te schrijven, aangezien een penalty ook effect heeft op de rest van de website.

Penalty op websiteniveau

Als de gehele website minder rankt is het verstandig om alle inkomende links te analyseren. Om tijd te besparen is het handig eerst op domeinniveau de links te analyseren. Er wordt dan eerst gekeken of websites van slechte kwaliteit zijn. Van de acceptabele en goede websites worden daarna de individuele links bekeken.

Hoe te werk gaan?

 • Maak exports via MajesticSEO, Google Webmaster Tools, Link Explorer en eventuele andere programma’s. Google Webmaster Tools heeft alleen een uitdraai van domeinen, niet van individuele links.
 • Maak een gezamenlijk document waarin ieder export een eigen tabblad heeft en geef ieder tabblad de naam van de gebruikte tool
 • Kopieer alle individuele links en zet die in 1 gezamenlijk tabblad
 • Kopieer de kolom en plak deze in de 2e kolom
 • Selecteer de 2e kolom en klik op Gegevens naar Kolommen
 • Kies je als scheidingsteken een / en daarna op voltooien. De 4e kolom bevat nu de domeinnamen.

disavow excel

 • Verwijder alle kolommen behalve de 1e en de 4e kolom. Hiermee blijft alleen de kolom Links en de kolom Domeinen over
 • Sorteer de 2e kolom met domeinen op alfabetisch volgorde
 • Voeg een 3e kolom toe met als kopje Slecht Domein en een 4e kolom met Slechte Link
 • Analyseer eerst de domeinen of het om slechte kwaliteit websites gaat. Maak hierin de selectie van Supergoed, Goed, Ok, Slecht en Superslecht
 • Analyseer daarna de resterende individuele links en pas dezelfde categorisering toe als bij domeinen

Om in 1 keer meerdere URLs te openen bespaart het tijd om de Chrome extensie Open Multiple Pages te gebruiken.

Slechte website benaderen

De websites die als slecht gemarkeerd zijn dienen benaderd te worden met het verzoek tot verwijdering van de links naar je website. Onderstaand een voorbeeldtekst die als verzoek gebruikt kan worden.

“Geachte heer/mevrouw,

Onlangs hebben we een waarschuwing van Google gehad dat er onnatuurlijke links naar onze website verwijzen. Dit is voor onze ranking slecht, maar dit kan ook negatieve gevolgen hebben voor websites die naar ons verwijzen.

We hebben onze inkomende links nagelopen en daarbij denken we dat de link van uw website ook door Google als onnatuurlijk wordt beschouwd. Het gaat om de volgende link:

• De URL van de pagina waar de link op staat
• De linktekst (anchor tekst)
• De URL van je webpagina waar de link heen verwijst
• Als het op een startpagina staat, de categorie waar de link onder staat

Om enig risico uit te sluiten voor onze en uw website vragen wij u de link met spoed te verwijderen.

Met vriendelijke groet,“

Disavow Tool

De slechte websites waarvan geen contactgegevens te vinden zijn of die geen reactie op het verwijderingsverzoek geven, kunnen in de Disavow Tool van Google gezet worden. Die worden dan niet meer meegeteld bij het bepalen van de ranking door Google. De websites kunnen er op 2 manieren ingezet worden:

 • Per URL
 • Per domein

URL uitsluiten in Disavow Tool

Per URL wordt enkel de pagina waar de link op staat uitgesloten. U hoeft dan enkel de volledige URL in te vullen als http://www.voorbeeld.nl/voorbeeld en die in een lijst onder elkaar te zetten.

Domein uitsluiten in de Disavow Tool

Als van een bepaald domein op iedere pagina een link naar uw website staat, gaat dit waarschijnlijk om een site wide link; een link die op iedere pagina voorkomt. Als het om een slecht domein gaat, is het goed dat het hele domein wordt uitgesloten. Anders zou er een nieuwe link van die site bijkomen als er een nieuwe pagina aangemaakt wordt. Ook als er veel links van een slechte website komt, is het goed om die gelijk in 1 keer allemaal uit te sluiten door het verwijzende domein uit te sluiten. Dit scheelt dan tijd en maakt de lijst korter. Een domein uitsluiten gebeurt door domain:voorbeeld.nl aan de lijst toe te voegen.

Disavow bestand uploaden bij Google

De lijst met uit te sluiten links en domeinen dient als een txt-bestand te worden opgeslagen en in de Disavow Tool geupload te worden. Check voor het uploaden of er in het txt-bestand geen extra tekens door Excel zijn toegevoegd.

disavow wmt

Effect na gebruik Disavow Tool

Een penalty kan verwijderd worden door websites aan te schrijven om onnatuurlijke links weg te halen in combinatie met links en domeinen uitsluiten in de Disavow Tool. Het gevolg kan zijn dat een bestrafte website van onderaan pagina 4 terug naar de 5e positie op pagina 1. Deze stijging kan al binnen 1 dag plaatsvinden. Tevens voor andere zoekwoorden kan het verwijderen van de penalty een boost in de ranking veroorzaken.

Samengevat door Matt Cuts

Hulp nodig?

Meer info over de Disavow Tool of hoe deze het beste in te zetten is? Neem dan contact op!

Linkbuilding

Het aantal verwijzende domeinen die naar je website linken, is van grote invloed op de ranking in zoekmachines. Het geeft aan hoe belangrijk een website is. Om een betere ranking te krijgen, is het daarom goed dat het aantal verwijzende domeinen verhoogd wordt. Maar hoe?

Verschil links en verwijzende domeinen

Een verwijzing op een andere website naar jouw website is een link. Op een hele website (domein) kunnen meerdere links naar je website staan. Het heeft meer waarde voor zoekmachines als op 1.000 domeinen 1 link naar je website staat dan 1.000 links op 1 website. Het is daarom beter om op het aantal verwijzende domeinen te rapporteren dan op het aantal links. Het analyseren van links kan met tools als MajesticSEO.

Gevaar van linkbuilding

Onnatuurlijke links zijn veelal de bron van Google penalty’s. Google wil niet dat websites de ranking manipuleren door te gaan linkbuilden. Wat vroeger een hogere positie veroorzaakte, als links op startpagina’s en blogsites benaderen voor een gastblog puur voor de link, werkt nu in je nadeel.

Wat werkt wel?

De focus dient op marketing te liggen en niet op linkbuilding. Zorg dat je product of dienst supergoed is waardoor mensen erover gaan praten op andere websites, social media, blogs en nieuwssites. Schrijf kwalitatieve blogs waar mensen echt iets aan hebben, geef presentaties en organiseer events. Zorg dat je een sterk merk opbouwt die iedereen ken. Dit is een lastigere manier van links opbouwen, maar wel beter en het zorgt ervoor dat je website minder last heeft (of zelfs beter wordt) na updates aan het algoritme van zoekmachines.

Meta description

De meta description is geen directe ranking factor meer. Wel kan een aantrekkelijke en stimulerende description de Click Through Rate naar de website verhogen. Een hoge CTR geeft aan Google aan dat de website interessant is en daarmee hoger geplaatst dient te worden in de zoekresultaten. Indirect telt de meta description zodoende wel mee als ranking factor.

Aantal karakters

Bij Google is 160 karakters in de meta description mogelijk. Het beste kan echter 155 karakters aangehouden worden om ook bij Bing en Yahoo volledig getoond te worden. De exacte hoeveelheid karakters hangt af of er bredere letters als de W en de M worden gebruikt. Als er teveel karakters in de meta description staan of als er geen meta description is ingevuld, dan wordt de beschrijving afgebroken met … Voor het tellen van het aantal karakters kunnen tools als charcounter.com gebruikt worden.

meta-description

Kortere meta description

De meta description wordt ingekort bij een blog als de datum van het bericht voor de meta description staat. Dan kan het beste 145 karakters aangehouden worden. Indien een video-resultaat getoond wordt in de zoekresultaten, kan de beschrijving beter tot 98 tekens worden beperkt.

trip-advisor

Wat dient de meta description te bevatten?

De belangrijkste zoekwoorden dienen in de meta description voor te komen, aangezien deze dikgedrukt worden getoond. Deze zoekwoorden kunnen beter niet aan het begin staan, want anders vallen ze minder op. Schrijf unieke meta descriptions, zodat de bezoeker weet waarover de pagina gaat. Belangrijkste is dat de tekst de bezoeker stimuleert om door te klikken naar de website.

Pagina titel

De titel tag vertelt aan Google waar een pagina over gaat en is een belangrijke SEO ranking factor. Iedere pagina titel dient uniek te zijn en belangrijke zoekwoorden kunnen het beste vooraan staan. De titel dient aansprekend te zijn om bezoekers te stimuleren door te klikken naar de website.

pagina-titel

Aantal karakters

Voor de pagina titel kan het beste maximaal 63 karakters aangehouden worden. Dit aantal verschilt per zoekmachine, maar met 63 tekens wordt in iedere zoekmachine de titel tag volledig getoond. De exacte hoeveelheid karakters hangt af of er bredere letters als de W en de M worden gebruikt. Als er teveel tekens in de titel tag staan, wordt de titel afgebroken met … Voor het tellen van het aantal karakters kunnen tools als charcounter.com gebruikt worden.

Samenvatting SEO seminar Branded3

Donderdag 14 maart bezocht ik de seminar Digital Futures van Branded3 in Londen. Onderstaand een samenvatting wat er tijdens dit seminar besproken is.

1e workshop – Paul Altoft – Director of Search

Link strategieën

 • Doel is niet om inkomende links er natuurlijk uit te laten zien, het doel is dat inkomende links natuurlijk zijn
 • SEO is geen verkeersbron op zichzelf, maar geïntegreerd in de content strategie

Beste websites in de top ranking

Google wil de beste websites hoog gerankt hebben in de zoekresultaten. Zorg daardoor voor:

 • Meer autoriteit
 • Betere landingspagina’s, vooral de hoofdpagina’s van je site
 • Mix van content strategie, on-site optimalisatie & usability
 • Wees beter dan concurrenten en creëer de beste website
 • Zorg dat mensen fan van jou en je website zijn

Autoriteit

Hoe creëer je autoriteit?

 • Natuurlijke inkomende links
 • Media aandacht
 • Genoemd worden in social media
 • Veel verkeer
 • Zoekvolume op merknaam

Concurrenten

 • Concurrentenanalyse op basis van inkomende links is niet even nuttig. Zij kunnen namelijk slechte links in Google’s Disavow tool gooien zodat die niet meetellen voor de ranking
 • Houd concurrenten in de gaten om te zien op ze last hebben gehad van een Panda of Penguin update. Dit kan een waarschuwing voor jezelf zijn
 • Bekijk het verkeer van concurrenten in Searchmetrics en neem deze mee in de concurrentieanalyse

Hoe feedback van bezoekers?

 • Vraag bezoekers wat ze van de website vinden, bijv. door survey aan de rechterkant van je scherm via Qualaroo.com
 • Iedere website zou continue feedback moeten vragen aan verschillende doelgroepen
 • Voeg een mantra toe van continue verbetering en gebruik de uitslag van surveys als KPI

Analyse

 • Bekijk welke pagina’s populair zijn en waar bezoekers lang op de pagina blijven
 • Bezoekers hebben meer vertrouwen in een bedrijf als ze van goede kwaliteit content worden voorzien

Attributiemodel

 • Bekijk hoeveel organisch verkeer heeft bijgedragen aan conversies in Analytics via Beste Conversiepaden
 • Organisch verkeer is groot aandeel van conversiepaden en daardoor dient er goede content geproduceerd te worden
 • Omdat groot aandeel van de bezoekers niet direct converteert, zorg dat de content erg goed is. Dit zal de bezoeker herinneren en daardoor weer terugkomen

Content Strategy Framework

 • Zoek vragen in Yahoo answers, Quora, Facebook, and Twitter
 • Maak een filter in Analytics aan om vragen te vinden
 • FAQ op productpagina

Reviews

 • Voeg reviews in op productpagina
 • Zet een review strategie op: Hoe worden deelnemers beloond? Maak de mogelijkheid om feedback te geven zo gemakkelijk mogelijk

Usability

 • Zorg dat je website er goed uit ziet op mobiel en tablet
 • Check conversies per browser om problemen in een bepaalde browser te ontdekken

Huidige SEO

 • Focus is niet meer alleen op groei van organisch verkeer
 • Ook beschermen van de ranking tegen volgende Google update
 • Zorg ervoor dat eerst onnatuurlijke SEO praktijken opgeschoond worden. Daarna is er een goede basis om weer te gaan groeien

Interessante boeken

 • Delivering happiness – Tony Hsieh
 • One click – Jeff Bezos Amazon
 • Good to great – Jim Collins
 • For immediate release – Ronn Torossian

Ontwikkeling van werknemers

 • Branded3 heeft een abonnement voor zijn werknemers zodat ze regelmatig nuttige boeken kunnen lezen

2e workshop – Tim Grice – Head of SEO

SEO dient geïntegreerd zijn met

 • Markttrends
 • Doelgroepen
 • Pad van de gebruiker
 • Marketingstrategie
 • Key influencers

Herstellen van een penalty

 • Schrijf unieke en relevante content
 • Verwijder slechte links: Links dienen handmatig nagekeken te worden. Een betaalde link op een nieuwssite is ook een slechte link
 • Upload bestand met slechte links in de disavow tool
 • Stuur een reconsideration request
 • Combineer data van verschillende links tools om achter zoveel mogelijk inkomende links te komen. Google Webmaster Tools geeft namelijk niet alle data die je nodig hebt
 • Je zult alleen herstellen van een penalty als de meerderheid van slechte links verwijderd is of in de disavow tool zijn gezet

Belangrijk

 • Juiste influencers kunnen goede content groot maken
 • Om op de eerste pagina te komen heb je waarschijnlijk voldoende inkomende links, maar om op de eerste positie te komen dient engagement verbeterd te worden
 • Verhoog Click Through Rate op de zoekresultatenpagina van Google

3e workshop – Patrick Altoft & Tim Grice

Google updates

 • Panda updates zullen binnenkort meer meegenomen worden in de continue algoritme updates van Google. Daardoor wordt het lastiger om te analyseren waar een dalende ranking vandaan komt
 • Een geleidelijke daling in ranking vanaf 22 november kan zijn vanwege link devaluatie. Die dag was er ook een Panda update
 • Doordat gebruikers hun foute links in de Disavow tool zetten, krijgt Google een uitgebreide database met foute links. Kan zijn dat deze op een blacklist van Google komen. Als goed rankende websites veel links van de blacklist hebben, zou dat een reden kunnen zijn voor een penalty
 • Binnenkort wordt een grote Penguin update gelanceerd

4e workshop – David Crawford

Future

 • Toekomst is social, local en mobile
 • Big data, maar vergeet niet small data
 • Engage je ambassadeurs
 • Beoordeel je fans: Geef ze iets te doen. Geef ze exclusiviteit. Koester ze

5e workshop – Andrew Manchin

Marketing op social media kan tegen tegengesteld effect hebben

 • 33% vind advertenties op social media meer irritant dan online ads
 • 26% van de gebruikers let meer op een advertentie die gepost is door een vriend
 • 17% voelt zich meer verbonden met merken via sociale netwerken

Waarom is likeability belangrijk?

 • Verleidingstechniek (persuasion)
 • Mensen zijn meer geneigd ja te zeggen tegen degenen die ze mogen en leuk vinden

6 principes om om likeability te vergroten

 • Wees echt geïnteresseerd in bezoekers
 • Wees een goede luisteraar. Stimuleer bezoekers om over zichzelf te praten
 • Communiceer volgens de interesses van de bezoeker
 • Zorg dat de persoon zich belangrijk voelt, en doe het gemeend
 • Als je fout zit, geef het snel en duidelijk toe
 • Communiceer op positieve manier

6e workshop – Georgia Halston

Google Plus

 • Authorship
 • Optimaliseer je G+ title tags
 • Embed links naar je artikel op je website
 • URL wordt snel gecrawld via Google Plus post

Connecties

 • Zoek personen met autoriteit via Circlecount.com
 • Breidt je connecties uit via Google Plus Communities

Social ROI

 • Rapporteer hoeveel telefoontjes er zijn geweest en hoe lang het duurde om ze te beantwoorden
 • Rapporteer hoeveel contactverzoeken er via social media zijn geweest en hoelang het duurde om ze af te handelen
 • Vergelijk de getallen met elkaar om te zien wat het meest efficiënte medium is

Social reporting

 • Followers
 • Engagement
 • Beschrijf wat je wilt meten en de reden daarachter

Social listening

 • Social mention
 • Radian 6
 • Sysomos
 • Social radar

Monitor je eigen merk op social media

 • Social report
 • Followerwonk
 • Sprout social
 • Adobe social

Bekijk statistieken

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pintarest
 • Analytics: kijk ook naar Social settings en URL builder

Betaalde SEO seminars

Op zoek naar goede betaalde SEO seminars? Onderstaand een overzicht van events die wij de moeite waard vinden.

Branded3 – Digital Futures – Londen – 14 maart 2013

Branded3 is een SEO consultancy bedrijf dat een frisse presentatie gaf op Internet World 2012. Op 14 maart organiseren zij een dag met meerdere workshops over SEO advanced onderwerpen en social media. De kosten bedragen 90 pond voor de gehele dag. Hieronder het programma.

schema

A4U Expo – Amsterdam – 2 en 3 juli 2013

Een reizend event dat in diverse landen georganiseerd wordt. Dit jaar is Amsterdam aan de beurt op 2 en 3 juli en deelname is vanaf 395 euro. Op A4E Expo komen diverse experts uit binnen- en buitenland over de ontwikkelingen binnen internet praten.

Is er een goed evenement dat niet bij dit overzicht staat? Laat het ons weten via een reactie!

SEO blogs

SEO volgen op Twitter

Om op de hoogte te blijven van SEO is Twitter een handig medium. Onderstaand een aantal Twitteraars met kwalitatieve tweets en zonder teveel persoonlijke onderwerpen. Weet je meer interessante Twitteraars? Reageer dan op dit bericht met naam, functie en Twitter URL.

Nut van SEO

Al heeft een website nog zo’n mooi design en converteert het goed, als er geen bezoek komt heeft het weinig zin. SEO heeft zeker nut om goed gevonden te worden en relevant verkeer naar een website te sturen. In deze blog wordt Brunklaus als voorbeeld genomen. Producent van o.a. supermooie design lampen, maar wordt amper gevonden in Google op belangrijke zoekwoorden.

Doel van SEO

Velen denken dat SEO uit trucjes bestaat. Trucjes om hoog te eindigen in zoekmachines als het gebruiken van linkwheels of aan de bezoeker andere teksten laten zien dan voor zoekmachines. Fout! Google wil relevante, unieke en actuele informatie tonen in de zoekresultaten. Als de gebruiker voorop wordt gesteld en zoveel mogelijk geholpen wordt met relevante informatie, zal Google dit waarderen met een positieve ranking.

Kanttekening

In een zeer competitieve markt waar veel websites zeer relevante informatie aanbieden is het belangrijk om te onderscheiden van concurrenten om zo hoger te ranken en/of de CTR te verhogen. Voorbeeld is het gebruik van rich snippets waarmee sterretjes getoond worden in de zoekresultaten. Echter, het blijft altijd Search Engine Optimization en niet Search Engine Manipulation.

Brunklaus

Nicolette Brunklaus is een succesvol designer met een groot gevoel voor stijl. Ontwerpster van zeer mooie producten die voornamelijk in het buitenland bekend zijn. Echter wordt de Brunklaus webshop amper in Nederland gevonden. Onderstaand een aantal redenen waardoor dat komt:

 • teksten zijn voornamelijk in het Engels geschreven
 • in de productnamen wordt niet de Nederlandse naam gebruikt
 • populaire zoekwoorden komen niet op de pagina voor
 • de Nederlandse pagina’s hebben geen enkele extern inkomende link
 • de website geeft foutmeldingen doordat de taalextensie /nl is ingevoerd, zonder de oude URL’s te redirecten
 • de website wordt te weinig bijgewerkt

SEO lange termijn effect

Waar met SEA betaalde advertenties direct getoond worden boven of naast de organische zoekresultaten, heeft SEO – de gratis manier – een langere aanlooptijd. Inmiddels zijn we aan de slag gegaan met het verbeteren van Brunklaus, maar dit heeft een lange termijn effect. Over een paar maanden zullen we daarom de stand van zaken weergeven om het nut en de resultaten van SEO voor deze webshop aan te tonen.