Disavow tool

Inkomende links dragen voor zo’n 40% bij aan de ranking en zijn daarmee de belangrijkste SEO-factor. Google heeft echter door dat veel websites zich bewust bezighouden met het verhogen van het aantal links om zo meer bezoekers te genereren. Dit wordt als manipulatie van de ranking gezien en Google straft dit af met penalty’s waarbij websites in de zoekresultaten bijv. van de 1e naar de 4e pagina worden gedegradeerd. Deze linkpenalty’s zijn te verhelpen en te voorkomen met Google’s Disavow tool.

Inkomende links analyseren

Om de penalty’s te voorkomen, is het belangrijk om regelmatig de inkomende links te analyseren. Via programma’s als MajesticSEO, Google Webmaster Tools en Open Link Explorer kunnen de inkomende links en domeinen worden achterhaald. Er is geen software die alle inkomende links naar een website scant. Vandaar dat het goed is om de data van diverse tools te combineren in een Excel-bestand en daar te ontdubbelen. De websites in deze lijst dienen vervolgens handmatig nagelopen te worden om te bekijken of er onnatuurlijke links staan. Het is sowieso goed om Google Webmaster Tools te gebruiken omdat daarin ook meldingen worden getoond wanneer Google vindt dat een website onnatuurlijke links heeft.

Wat zijn onnatuurlijke links?

Onder onnatuurlijke links vallen links waarbij het duidelijk is dat ze geplaatst zijn om zoekmachines te beïnvloeden. Linkpagina’s met niet relevante links voor de bezoeker duiden erop dat er afspraken zijn gemaakt door website-eigenaren om naar elkaar te linken. Of als de gelinkte woorden (anchorteksten) die naar de website verwijzen voornamelijk zoekwoorden bevatten waarop de website wilt ranken, is het voor Google duidelijk dat geprobeerd wordt om de ranking te manipuleren. Andere verdachte methodes voor onnatuurlijk links zijn als een groot deel van de links komen van websites waarbij zelf een link of artikel te plaatsen is of als veel van de inkomende links vanuit reacties onder blogberichten of fora komen. Zie ook de richtlijnen van Google over onnatuurlijke links.

Soorten linkpenalty’s

Een penalty kan plaatsvinden op een de volgende niveaus:

 • Zoekwoord: de website rankt niet meer op een bepaald zoekwoord, maar wel op de meervoudsvorm en andere zoekwoorden
 • URL: een pagina rankt niet meer goed, maar andere pagina’s wel.
 • Website: de hele website rankt niet meer

Penalty op zoekwoordniveau

Alle links dienen nagelopen te worden waarvan de linktekst (anchortekst) precies het zoekwoord is waarop de website niet meer goed op gevonden wordt. De onnatuurlijke links dienen verwijderd te worden door de verwijzende website aan te schrijven. Van de websites waarvan geen reactie komt of geen contactgegevens beschikbaar zijn, kunnen deze opgenomen worden in de Disavow Tool.

Penalty op URL-niveau

Heeft u een penalty op URL-niveau, dan kunt u een test doen door de URL aan te passen naar de meervoudsvorm. Bijv. /vakantie naar /vakanties. Er dient geen 301-redirect gebruikt te worden van de oude naar de nieuwe URL. Belangrijk is het alsnog om alle links naar de oorspronkelijke URL te doorlopen en onnatuurlijke websites aan te schrijven, aangezien een penalty ook effect heeft op de rest van de website.

Penalty op websiteniveau

Als de gehele website minder rankt is het verstandig om alle inkomende links te analyseren. Om tijd te besparen is het handig eerst op domeinniveau de links te analyseren. Er wordt dan eerst gekeken of websites van slechte kwaliteit zijn. Van de acceptabele en goede websites worden daarna de individuele links bekeken.

Hoe te werk gaan?

 • Maak exports via MajesticSEO, Google Webmaster Tools, Link Explorer en eventuele andere programma’s. Google Webmaster Tools heeft alleen een uitdraai van domeinen, niet van individuele links.
 • Maak een gezamenlijk document waarin ieder export een eigen tabblad heeft en geef ieder tabblad de naam van de gebruikte tool
 • Kopieer alle individuele links en zet die in 1 gezamenlijk tabblad
 • Kopieer de kolom en plak deze in de 2e kolom
 • Selecteer de 2e kolom en klik op Gegevens naar Kolommen
 • Kies je als scheidingsteken een / en daarna op voltooien. De 4e kolom bevat nu de domeinnamen.

disavow excel

 • Verwijder alle kolommen behalve de 1e en de 4e kolom. Hiermee blijft alleen de kolom Links en de kolom Domeinen over
 • Sorteer de 2e kolom met domeinen op alfabetisch volgorde
 • Voeg een 3e kolom toe met als kopje Slecht Domein en een 4e kolom met Slechte Link
 • Analyseer eerst de domeinen of het om slechte kwaliteit websites gaat. Maak hierin de selectie van Supergoed, Goed, Ok, Slecht en Superslecht
 • Analyseer daarna de resterende individuele links en pas dezelfde categorisering toe als bij domeinen

Om in 1 keer meerdere URLs te openen bespaart het tijd om de Chrome extensie Open Multiple Pages te gebruiken.

Slechte website benaderen

De websites die als slecht gemarkeerd zijn dienen benaderd te worden met het verzoek tot verwijdering van de links naar je website. Onderstaand een voorbeeldtekst die als verzoek gebruikt kan worden.

“Geachte heer/mevrouw,

Onlangs hebben we een waarschuwing van Google gehad dat er onnatuurlijke links naar onze website verwijzen. Dit is voor onze ranking slecht, maar dit kan ook negatieve gevolgen hebben voor websites die naar ons verwijzen.

We hebben onze inkomende links nagelopen en daarbij denken we dat de link van uw website ook door Google als onnatuurlijk wordt beschouwd. Het gaat om de volgende link:

• De URL van de pagina waar de link op staat
• De linktekst (anchor tekst)
• De URL van je webpagina waar de link heen verwijst
• Als het op een startpagina staat, de categorie waar de link onder staat

Om enig risico uit te sluiten voor onze en uw website vragen wij u de link met spoed te verwijderen.

Met vriendelijke groet,“

Disavow Tool

De slechte websites waarvan geen contactgegevens te vinden zijn of die geen reactie op het verwijderingsverzoek geven, kunnen in de Disavow Tool van Google gezet worden. Die worden dan niet meer meegeteld bij het bepalen van de ranking door Google. De websites kunnen er op 2 manieren ingezet worden:

 • Per URL
 • Per domein

URL uitsluiten in Disavow Tool

Per URL wordt enkel de pagina waar de link op staat uitgesloten. U hoeft dan enkel de volledige URL in te vullen als http://www.voorbeeld.nl/voorbeeld en die in een lijst onder elkaar te zetten.

Domein uitsluiten in de Disavow Tool

Als van een bepaald domein op iedere pagina een link naar uw website staat, gaat dit waarschijnlijk om een site wide link; een link die op iedere pagina voorkomt. Als het om een slecht domein gaat, is het goed dat het hele domein wordt uitgesloten. Anders zou er een nieuwe link van die site bijkomen als er een nieuwe pagina aangemaakt wordt. Ook als er veel links van een slechte website komt, is het goed om die gelijk in 1 keer allemaal uit te sluiten door het verwijzende domein uit te sluiten. Dit scheelt dan tijd en maakt de lijst korter. Een domein uitsluiten gebeurt door domain:voorbeeld.nl aan de lijst toe te voegen.

Disavow bestand uploaden bij Google

De lijst met uit te sluiten links en domeinen dient als een txt-bestand te worden opgeslagen en in de Disavow Tool geupload te worden. Check voor het uploaden of er in het txt-bestand geen extra tekens door Excel zijn toegevoegd.

disavow wmt

Effect na gebruik Disavow Tool

Een penalty kan verwijderd worden door websites aan te schrijven om onnatuurlijke links weg te halen in combinatie met links en domeinen uitsluiten in de Disavow Tool. Het gevolg kan zijn dat een bestrafte website van onderaan pagina 4 terug naar de 5e positie op pagina 1. Deze stijging kan al binnen 1 dag plaatsvinden. Tevens voor andere zoekwoorden kan het verwijderen van de penalty een boost in de ranking veroorzaken.

Samengevat door Matt Cuts

Hulp nodig?

Meer info over de Disavow Tool of hoe deze het beste in te zetten is? Neem dan contact op!

Geschreven door Miranda Gahrmann

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *